Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2013

3595 cbfa
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie
0704 4e2f 500
Reposted fromdeviate deviate viasamozatrucie samozatrucie
1405 fd2d 500
Hłasko - Pijany o dwunastej w południe
Reposted fromKACHA KACHA viacytaty cytaty
1447 5006
tylko prawda.
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty

November 24 2013

0776 ed9e
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viasamozatrucie samozatrucie

November 21 2013

Hannah Snowdon.
Blouse, eyes, hair. <3
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou
Hannah Snowdon
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou
- Wiesz ,że Cię kocham?

- Tak a Wiesz , że to tylko słowa?
— szczerość.
8726 5474
Reposted fromretaliate retaliate viatastewords tastewords
KOBIETY MAJĄ TENDENCJE DO CZEKANIA NA MĘŻCZYZNĘ, KTÓRY JUŻ PIERDOLI ŻYCIE INNEJ.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viatastewords tastewords
innego cię pokochałam.
— ..
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viatastewords tastewords
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
Reposted fromdeviate deviate viatastewords tastewords
A jeśli tej jesieni nie zmieni się nic?
— jak zwykle zresztą, Skor
Reposted frommefir mefir viatastewords tastewords
Jak niewiele wystarczy, by zachorować na miłość..
- jeden deszczowy pocałunek, -kilka rozmów o niczym,
-parę przytuleń na powitanie i pożegnanie,
-obecność i nieobecność.
Nic wielkiego.
I nagle nie ma na to rady.
Reposted fromte-quiero te-quiero viatastewords tastewords
a wiesz co jest najgorsze, że dla niego nic by to nie znaczyło
i chyba tego się bałam i boję 
— kompletny mętlik
jak ten czas szybko mija, nie zdajemy sobie z tego sprawy, dopiero jakaś rocznica nam to uświadamia. rok - pozornie ogrom czasu, a tak naprawdę, to kilka chwil, kilka sukcesów, kilkanaście potknięć, kilkanaście uśmiechów i sporo łez. trzeba doceniać drobnostki, żeby mieć się z czego cieszyć i co wspominać. życie kopie nas po dupie i trzeba się z tym pogodzić i najlepiej zrobić to jak najwcześniej.
Reposted fromwyimaginowana wyimaginowana viatastewords tastewords
...czasami trzeba się cofnąć, żeby móc ruszyć naprzód. Żeby móc ruszyć dokądkolwiek.
— John Marsden - Jutro, kiedy zaczęła się wojna
Reposted frompuella13 puella13 viatastewords tastewords
Chuj, że gra jest zła, potrzebuję dobrej miny.
     
— Pezet, Ostatni track
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl